Lớp Dolphin

####Lứa tuổi: 3 – 4 tuổiTỷ lệ cô/trò: 1:7DOLPHIN là giai đoạn mà trẻ có những thay đổi đáng kể về mặt thể chất, nhận thức và tình cảm xã hội, trẻ bắt đầu thể hiện trí tò mò về thế giới xung quanh, vì vậy mỗi ngày ở trường Teddy Bear sẽ đầy ắp những điều mới mẻ mà...
Chia sẻ: