Lớp Tiger

####Lứa tuổi: 5 – 6 tuổiTỷ lệ cô/trò: 1:11TIGER là độ tuổi trẻ thể hiện rõ nhất những gì mình khám phá, tìm tòi được thông qua mỹ thuật. Trong từng giờ và trong mỗi hoạt động, giáo viên tạo cho trẻ cơ hội để sáng tạo, giao tiếp và hợp tác với nhau bất kể theo nhóm nhỏ hay cả lớp, mục...
Chia sẻ: