Tại Teddy Bear chúng tôi lấy cảm hứng từ phương pháp giáo dục tiếp cận Reggio Emilia tại Việt Nam_một phương pháp giáo dục với rất nhiều điểm ưu việt nổi bật và được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước phát triển trên thế giới và hẳn các phụ huynh sẽ băn khoăn phương pháp giáo dục lấy cảm hứng theo triết lý Reggio Emilia có điểm gì khác biệt nhưng ưu việt.


Chúng tôi xin được giới thiệu tới Quý vị vài nét đặc trưng của phương pháp này:

- Phương pháp Reggio Emilia: mở rộng nhận thức thông qua trải nghiệm thực tế, phát triển các kỹ năng xã hội thông qua các chuyến dã ngoại thường xuyên.


- Phương pháp lấy trẻ làm trung tâm: tôn trọng cảm xúc và sự riêng biệt, giáo viên đóng vai trò lắng nghe và gắn kết chặt chẽ nhằm phát huy hết tiềm năng cá nhân của trẻ.
- Phương pháp Montessori: kỹ năng độc lập, khéo léo trong vận động, tự chăm sóc bản thân.


- Học thuyết Tâm lý xã hội – Nhận thức – Phát triển nhân cách trong giáo dục quốc tế: phát huy sáng tạo tò mò, trí tưởng tượng, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đương đầu với thử thách.

Tại Teddy Bear chúng tôi lấy cảm hứng từ phương pháp giáo dục tiếp cận Reggio Emilia tại Việt Nam_một phương pháp giáo dục với rất nhiều điểm ưu việt nổi bật và được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước phát triển trên thế giới và hẳn các phụ huynh sẽ băn khoăn phương pháp giáo dục lấy cảm hứng theo triết lý Reggio Emilia có điểm gì khác biệt nhưng ưu việt.


Chúng tôi xin được giới thiệu tới Quý vị vài nét đặc trưng của phương pháp này:

- Phương pháp Reggio Emilia: mở rộng nhận thức thông qua trải nghiệm thực tế, phát triển các kỹ năng xã hội thông qua các chuyến dã ngoại thường xuyên.


- Phương pháp lấy trẻ làm trung tâm: tôn trọng cảm xúc và sự riêng biệt, giáo viên đóng vai trò lắng nghe và gắn kết chặt chẽ nhằm phát huy hết tiềm năng cá nhân của trẻ.
- Phương pháp Montessori: kỹ năng độc lập, khéo léo trong vận động, tự chăm sóc bản thân.


- Học thuyết Tâm lý xã hội – Nhận thức – Phát triển nhân cách trong giáo dục quốc tế: phát huy sáng tạo tò mò, trí tưởng tượng, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đương đầu với thử thách.

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin:
Tel: 024.62.72.2220 / Email: haudao@teddybear.com.vn