Dù là ở đâu, dù thời đại nào, những thứ trẻ em cần vừa phức tạp vừa rất đơn giản. Đơn giản như trẻ cần được chăm sóc khỏe mạnh, cần được yêu thương, cần được khám phá thế giới, cần môi trường giao tiếp để phát triển các kỹ năng xã hội. Phức tạp là vì mỗi cá thể trẻ em đều riêng biệt và khó đoán.

Tại Teddy Bear, với phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, mọi suy nghĩ và ý kiến của trẻ đóng vai trò quan trọng cho việc định hướng chương trình học tập của chúng tôi nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể như sau:

 • Phát triển thể chất toàn diện cho trẻ trong môi trường yêu thương - hiện đại – an toàn
 • Tạo dựng môi trường bình đẳng, giúp trẻ tự tin thể hiện, mạnh dạn bày tỏ ý kiến
 • Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh cũng như tiếng Việt
 • Rèn luyện tính kỷ luật, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng
 • Khuyến khích trẻ học cách yêu thương, quan tâm, tôn trọng bản thân và mọi người.
 • Tối đa hóa hoạt động trải nghiệm, kích thích niềm đam mê khám phá, sáng tạo và phát triển các kỹ năng xã hội của trẻ

Dù là ở đâu, dù thời đại nào, những thứ trẻ em cần vừa phức tạp vừa rất đơn giản. Đơn giản như trẻ cần được chăm sóc khỏe mạnh, cần được yêu thương, cần được khám phá thế giới, cần môi trường giao tiếp để phát triển các kỹ năng xã hội. Phức tạp là vì mỗi cá thể trẻ em đều riêng biệt và khó đoán.

Tại Teddy Bear, với phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, mọi suy nghĩ và ý kiến của trẻ đóng vai trò quan trọng cho việc định hướng chương trình học tập của chúng tôi nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể như sau:

 • Phát triển thể chất toàn diện cho trẻ trong môi trường yêu thương - hiện đại – an toàn
 • Tạo dựng môi trường bình đẳng, giúp trẻ tự tin thể hiện, mạnh dạn bày tỏ ý kiến
 • Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh cũng như tiếng Việt
 • Rèn luyện tính kỷ luật, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng
 • Khuyến khích trẻ học cách yêu thương, quan tâm, tôn trọng bản thân và mọi người.
 • Tối đa hóa hoạt động trải nghiệm, kích thích niềm đam mê khám phá, sáng tạo và phát triển các kỹ năng xã hội của trẻ

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin:
Tel: 024.62.72.2220 / Email: haudao@teddybear.com.vn