Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai được sử dụng tại lớp học. Các bạn nhỏ sẽ được học thông qua các phương pháp giảng dạy tiên tiến như sử dụng flashcard, hội thoại thực tế, thí nghiệm khoa học, phần mềm công nghệ (STEAM), giáo trình Tiny Talk và những bài hát tiếng Anh theo nhiều chủ đề xuyên suốt năm học. Cùng với sự yêu thích và tự tin hình thành trong quá trình học và chơi, trẻ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân thông qua các hoạt động thuyết trình, biểu diễn, dẫn chương trình.

Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai được sử dụng tại lớp học. Các bạn nhỏ sẽ được học thông qua các phương pháp giảng dạy tiên tiến như sử dụng flashcard, hội thoại thực tế, thí nghiệm khoa học, phần mềm công nghệ (STEAM), giáo trình Tiny Talk và những bài hát tiếng Anh theo nhiều chủ đề xuyên suốt năm học. Cùng với sự yêu thích và tự tin hình thành trong quá trình học và chơi, trẻ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân thông qua các hoạt động thuyết trình, biểu diễn, dẫn chương trình.

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin:
Tel: 024.62.72.2220 / Email: haudao@teddybear.com.vn