FAQ

Câu 2: Tỷ lệ cô trò của nhà trường như thế nào?

Tỷ lệ cô trò theo các lứa tuổi như sau:
- Lứa tuổi từ 18 tháng - 24 tháng: tỷ lệ 1:3
- Lứa tuổi 24 tháng - 36 tháng: tỷ lệ 1:5
- Lứa tuổi 36 tháng – 4 tuổi: tỷ lệ 1:7
- Lứa tuổi 4 tuổi – 6 tuổi: tỷ lệ 1:9

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin:
Tel: 024.62.72.2220 / Email: haudao@teddybear.com.vn